Ομάδες Προσωπικής 

Ανάπτυξης     

Οι ομάδες προσωπικής ανάπτυξης έχουν ως στόχο, μέσω της αλληλεπίδρασης των μελών της ομάδας, να μάθουν τα άτομα να κατανοούν, να ανακαλύπτουν, να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον. 

Μέσα στα πλαίσια της ομάδας, τα άτομα μπορούν να βιώσουν ρόλους που υιοθετούν στην ζωή τους, να ανακαλύψουν ανάγκες και επιθυμίες τους, να βελτιώσουν τη σχέση με τον εαυτό τους και εν συνεχεία με τους ανθρώπους που έχουν δίπλα τους.

Στόχος είναι, σε κάθε θέμα τα άτομα να έρθουν σε επαφή  τόσο με τον εαυτό τους όσο και με τους άλλους.

•        Αναζήτηση της προσωπικής ταυτότητας

•        Οι ανθρώπινες σχέσεις σε περίοδο κρίσης

•        Παιδιά και Εφηβεία

•        Τι είναι αυτό που μας κάνει να επιλέγουμε έναν σύντροφο;

•        Όρια και πειθαρχία μέσα στην οικογένεια

•        Η σχέση των γονέων: έναυσμα για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών

•        Εθισμός στο Διαδίκτυο

•        Διατροφικές Διαταραχές παιδιών και εφήβων

•        Η απώλεια στη ζωή μας

Η ομάδα θα αποτελείται από 4 έως 6 άτομαΟμάδες  Εφήβων

Οι ομάδες εφήβων έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους εφήβους να ανακαλύψουν τον εαυτό τους, τις ικανότητες τους και πιο ώριμους τρόπους να συνδέονται με τους άλλους ανθρώπους, ενήλικες και συνομήλικους.

Η ομάδα δημιουργεί ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης, ασφάλειας και στήριξης, μέσα στο οποίο οι έφηβοι μπορούν να εκφραστούν πάνω σε θέματα που τους προβληματίζουν και τους απασχολούν.Ομάδες Αυτοβιογραφικής Γραφής

¨Οι στόχοι της αυτοβιογραφικής προσέγγισης είναι η προαγωγή και υποστήριξη των δυνατοτήτων που κάθε άνθρωπος μπορεί να εκφράσει ξαναδιαβάζοντας και επανερμηνεύοντας τις εμπειρίες του παρελθόντος του, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξης.

Όταν οι ανθρώπινες εμπειρίες επανεξετάζονται μέσω της αυτοβιογραφικής αφήγησης και γραφής, παράγουν γνώση για τον εαυτό και για τη ζωή. Όταν αφηγούμαστε την προσωπική μας ιστορία, αυτό επιτρέπει στο να συνδέσουμε γεγονότα που έχουμε ζήσει και που κινδύνευαν να ξεχαστούν. Η επανεξέταση της ιστορίας μας, μάς δίνει την ευκαιρία να αφηγηθούμε την ιστορία αυτή στον εαυτό μας και στους άλλους, να μοιραστούμε υπαρξιακές ανησυχίες που είναι δύσκολο να εκφραστούν, να προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε γεγονότα στα οποία πρωταγωνιστήσαμε και να νοηματοδοτήσουμε τις πράξεις μας¨. (Γράφοντας μετά την σιωπή, 2015)

Η ομάδα θα αποτελείται από 4 έως 6 άτομα και θα είναι κλειστή.Ομάδες Γονέων   

Οι ομάδες γονέων έχουν στόχο την υποστήριξη του γονέα στο δύσκολο έργο του. Αποσκοπούν στην πρόληψη προβλημάτων, στην προστασία της ψυχικής υγείας και θετικής εξέλιξης του παιδιού.

Είναι χώρος ανταλλαγής εμπειριών, χώρος πληροφόρησης και χώρος όπου τίθενται οι βάσεις για μια αποτελεσματική επικοινωνία γονέα – παιδιού.


Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική

Λεωφ. Κηφισίας 89-91, Αμπελόκηποι / 6980919873 - 2114166589
Instagram: giota.dimitriadi / www.giotadimitriadi.gr / g_dimitriadi@yahoo.com